با توجه به دوران قرنطینه برای رفاه و حفظ سلامتی هنرجویان عزیز, کلاس های حضوری آموزشگاه شهرتاش بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

هنرجوی عزیز با توجه به روز و ساعت برگزاری درس مورد نظر طبق روال قبل وارد کلاس خود شوید.