آموزش عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها ساعت 17الی19

آموزش عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها ساعت 17الی19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود. 

شروع کلاس 25 آبان

عکاسی تخصصی از پوشاک و اکسسوری شامل :

  •  نحوه چیدمان 
  • نورپردازی
  • ادیت عکس با نرم افزار
در محیط داخل و خارج آموزش داده میشود 

با تلفن همراه بدون نیاز به دوربین حرفه ای 

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.