دوره های کامل دوخت

آموزش آنلاین الگوسازی دوخت مقدماتی پنجشنبه

آموزش آنلاین الگوسازی دوخت مقدماتی پنجشنبه

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت پنجشنبه ها

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

کلیه جلسات در سایت ذخیره میگردد.

کلاس ۸ جلسه دو ساعته میباشد.

شروع 30 اردیبهشت

آموزش آنلاین آسان برش 

به راحتی بدون الگو مانتوی خود را بدوزید.

10 مدل مانتو و پالتو

آموزش پترن سوئینگ چهارشنبه ها 11 الی 13

آموزش پترن سوئینگ چهارشنبه ها 11 الی 13

آموزش پترن سوئینگ

شروع کلاس 10 شهریور

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

این دوره تخصصی مناسب افرادی است که علاقه مند به دوخت لباس بدون الگو و به شیوه ای آسان هستند. انواع شلوار، پیراهن، تاپ وغیره در ساختارهایی ساده شده و بدون متد الگویی، توسط مریم اسدپور به شما آموزش داده خواهد شد.