دوره های کامل دوخت

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی سه شنبه 15 الی 17(حضوری)

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی سه شنبه 15 الی 17(حضوری)

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 6 آبان 

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی ادامه(حضوری)

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر 


آموزش آنلاین مولاژ یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14 الی 15.30 شروع 19 مرداد

آموزش آنلاین مولاژ یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14 الی 15.30 شروع 19 مرداد

آموزش آنلاین مولاژ ( پیش نیاز دوخت مقدماتی)

این کلاس دوهفته یکبار تشکیل میشود.

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 9 مرداد

1. فیکس کردن پاترون بالاتنه و دامن روی مانکن یک دوم

2. آموزش چند مدل دامن خاص روی پاترون ( دامن تنگ، پیلی یکطرفه ، برش جناغی، دامن نامتقارن با پیلی – دامن برش دار در پهلو کلوش)

3. آموزش انتقال پنس روی بالاتنه بر روی پاترون

4. قالب گیری و ساخت مانکن سایز خودمان

5. مدل مولاژ حصیری روی پاترون بالاتنه 

6. مولاژ به کمک نوار اریب پارچه ای 

7. کار با حریر ارگانزا ساخت گل رز با حریر شیشه ای برای تزئین و آستین

8. دامن های جمع شو با ساتن چند مدل (دراپینگ دامن جمع شو)

9. طرز پخت پارچه و ایجاد چروک در آن

10.    دراپینگ بالاتنه دکلته

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 سه شنبه ها 15 الی 17 شروع 8 مهر

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 سه شنبه ها 15 الی 17 شروع 8 مهر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 8 مهر

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی 1

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر

 • اندازه گیری و ایرادهای اندامی
 • دوخت انواع دامن
 • انواع یقه ها (مسطح-پایه دار-سرخود) 
 • بالاتنه
 • رم برشهای پرنسسی و عصایی
 • دوخت شومیز 
 • دوخت مانتوهای ساده
 • نکات دوختی
10 جلسه و یکبار در هفته میباشد.

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 روزهای شنبه و سه شنبه 15 الی 17 شروع 17 خرداد

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 روزهای شنبه و سه شنبه 15 الی 17 شروع 17 خرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 خرداد

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی 1

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر

 • اندازه گیری و ایرادهای اندامی
 • دوخت انواع دامن
 • انواع یقه ها (مسطح-پایه دار-سرخود) 
 • بالاتنه
 • رم برشهای پرنسسی و عصایی
 • دوخت شومیز 
 • دوخت مانتوهای ساده
 • نکات دوختی
10 جسه و دوبار در هفته میباشد.