دوره های کامل دوخت

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

کلیه جلسات در سایت ذخیره میگردد.

کلاس ۸ جلسه دو ساعته میباشد.

شروع 30 اردیبهشت

آموزش آنلاین آسان برش 

به راحتی بدون الگو مانتوی خود را بدوزید.

10 مدل مانتو و پالتو