طراحی پارچه تکنیک هایی میباشد که با انجام آنها بافت جدیدی از پارچه ایجاد میشود.

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه سه شنبه ها 12.30 الی 14.30

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه سه شنبه ها 12.30 الی 14.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 فروردین 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 • طراحی نقوش
 • چاپ مونوپرینت
 •  چاپ ترافارد یا استنسیل
 •  چاپ پفکی
 •  چاپ باندانا
 •  چاپ ترانسفر
 •  نقاشی
 •  نقاشی باتیک

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد. 
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30

آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 اردیبهشت

آموزش آنلاین پارچه سازی

 • آشنایی با مفهوم پارچه سازی
 • آموزش چگونگی طراحی و ایده گرفتن برای پارچه سازی
 • آموزش تکنیک نخ کشی و کوک ساده
 • پیاده کردن طرح ها بر روی پارچه
 • استفاده از تکنیک های ساده دوخت مانند ساشی کو
 • آموزش ژوردوزی و انواع ریشه بندی

سایر تکنیک هایی که می آموزیم

 1. کات اوت
 2. کیریگامی
 3. دوختهای تزئینی
 4. شرابه دوزی کار با انواع مهره و مروارید
 5. روبان دوزی
 6. تکنیک سوخت و هویه
 7. تاک و فولد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.