دروس شامل آخرین تخفیف قرن
تخفیف ویژه عید نوروز انتخاب دو درس به صورت همزمان از دروس زیر 60٪ تخفیف بگیرید

ردیف

نام درس

قیمت قبل تخفیف

قیمت بعد از تخفیف

1

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد

800,000 تومان

320,000 تومان

2

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

800,000 تومان

320,000 تومان

3

چرم دوزی کیف با دست

500,000 تومان 200,000 تومان

4

پارچه سازی

600,000 تومان 240,000 تومان

5

دوخت سنتی

600,000 تومان 240,000 تومان

6

ایلاستریتور

1,100,000 تومان 440,000 تومان

7

فتوشاپ

700,000 تومان 280,000 تومان

8

چاپ و نقاشی روی پارچه

600,000 تومان 240,000 تومان

9

تاپستری

600,000 تومان 240,000 تومان

10

طراحی شال و روسری

900,000 تومان 360,000 تومان

11

جمینی

600,000 تومان 240,000 تومان

12

تصویرسازی دیجیتال

600,000 تومان 240,000 تومان

13

استایلینگ

600,000 تومان 240,000 تومان

14

اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی

600,000 تومان 240,000 تومان

15

آسان برش

700,000 تومان 280,000 تومان