تماس با ما 

۰۹۲۱۲۴۷۶۸۴۲

۴۴۶۶۸۸۱۳

۰۹۲۰۱۳۴۴۸۴۱

دوره های آمادگی برای شرکت در مقاطع مختلف کنکور

  • کنکور کارشناسی
  • کنکور کارشناسی ارشد
  • کنکور دکتری

کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی لباس دوشنبه ها  و چهارشنبه ها 18 الی 20

کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی لباس دوشنبه ها و چهارشنبه ها 18 الی 20

 کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی لباس

شروع کلاس 15 شهریور

 کلاس 10جلسه میباشد
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود

کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی پارچه یکشنبه ها 16 الی 18 سه شنبه ها 18 الی 20

کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی پارچه یکشنبه ها 16 الی 18 سه شنبه ها 18 الی 20

کلاس کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی پارچه

شروع کلاس 13 شهریور

 کلاس 10جلسه میباشد
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه ولباس (به صورت پکیج)

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه ولباس (به صورت پکیج)

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (به صورت پکیجی)

 شروع 1 بهمن 

دوره های آنلاین آکادمی شهرتاش

با جدیدترین متد آموزشی روز دنیا

▪️امکان دریافت و ارسال تمرینات مدرس و نظرات مدرس بصورت انلاین

▪️ارتباط با مدرس و پرسش و پاسخ و پشتیبانی

▪️ضبط کلاسها و دسترسی نامحدود در هر ساعت شبانه روز به محتوای دوره

▪️کیفیت بالای ویدئو و مصرف حجم بسیار پایین اینترنت

هزینه اینترنت شما فقط ۱/۳ محاسبه میشود.

  • زبان چهارشنبه ها ۱۰ الی ۱۲
  • تاریخ لباس چهارشنبه ها ۱۴ الی ۱۶ 
  • پارچه شناسی  یکشنبه ها ۱۷ الی ۱۹
  • اصول طراحی پارچه و لباس سه شنبه ها ۱۶ الی ۱۸
modeshahr.com

در صورت تمایل جهت پرداخت قسطی با شماره های زیر تماس گرفته شود.
۰۹۲۱۲۴۷۶۸۴۲  ---- ۰۹۲۰۱۳۴۴۸۴۱

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس تاریخ پارچه و لباس چهارشنبه ها 14 الی 16

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس تاریخ پارچه و لباس چهارشنبه ها 14 الی 16

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس تاریخ پارچه و لباس

شروع کلاس 1 بهمن

 کلاس 10جلسه میباشد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.


کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس زبان تخصصی چهارشنبه ها 10 الی 12

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس زبان تخصصی چهارشنبه ها 10 الی 12

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس زبان تخصصی

شروع کلاس 1 بهمن

 کلاس 10جلسه میباشد
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.


کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس پارچه شناسی یکشنبه ها 16 الی 18

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس پارچه شناسی یکشنبه ها 16 الی 18

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس پارچه شناسی

شروع کلاس 5 بهمن

 کلاس 10جلسه میباشد
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.


کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس سه شنبه ها 16 الی 18

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس سه شنبه ها 16 الی 18

کلاس کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

شروع کلاس 7 بهمن

 کلاس 10جلسه میباشد
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.