آموزش تخصصی عکاسی مد دوشنبه ها 18 الی 20

آموزش تخصصی عکاسی مد دوشنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

عکاسی مد 

شروع کلاس 22 آذر

8 جلسه و یک روز در هفته 

عکاسی مد یا فشن از سالها پیش با هدف معرفی محصولات مد بعنوان شاخه ای تخصصی شناخته شد. عکاسی فشن شرح بصری محصولات مد با استفاده از مدل های انسانی یا تصویر کردن اکسسوارهای مد از دریچه لنز عکاسی با چیدمان خاص است. این شاخه عکاسی رسانه ای تاثیرگذار در صنعت پوشاک است و اهمیت آن برای تولید کنندگان و طراحان مد غیرقابل انکار است.

آموزش استایلینگ روزهای سه شنبه ساعت 10 الی 12

آموزش استایلینگ روزهای سه شنبه ساعت 10 الی 12

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 آذر

آموزش استایلینگ

کلاس 10 جلسه 2 ساعته میباشد.

  • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
  • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
  • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
  • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
  • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
  • آشنایی با کمد کپسولی
  • استایل شخصی
  • جلسه عملی استایلینگ

آموزش تخصصی عکاسی مد دوشنبه ها 18 الی 20

آموزش تخصصی عکاسی مد دوشنبه ها 18 الی 20

عکاسی مد 

شروع کلاس 15 شهریور

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

عکاسی مد یا فشن از سالها پیش با هدف معرفی محصولات مد بعنوان شاخه ای تخصصی شناخته شد. عکاسی فشن شرح بصری محصولات مد با استفاده از مدل های انسانی یا تصویر کردن اکسسوارهای مد از دریچه لنز عکاسی با چیدمان خاص است. این شاخه عکاسی رسانه ای تاثیرگذار در صنعت پوشاک است و اهمیت آن برای تولید کنندگان و طراحان مد غیرقابل انکار است.