معارفه دوره طراحی برای تولید چهارشنبه 9 مهر ساعت 19

معارفه دوره طراحی برای تولید چهارشنبه 9 مهر ساعت 19

معارفه دوره طراحی برای تولید 

در این ورکشاپ توضیحات لازم در مورد کلاس طراحی برای تولید داده میشود.

شروع 9 مهر

سر فصل درس طراحی برای تولید 

👈 آشنایی با انواع روش های تولید پوشاک

👈آشنایی با روند کار تولید در ایران

👈فراگیری شناخت زمینه های مربوط به تولید برای طراحی لباس

👈شناخت مجموعه شاخص ها و ظوابط مربوط به طراحی برای تولیدات ایرانی 

👈آشنایی با مهارت های طراحی لباس به منظور تولید 

👈آشنایی با روش های ایجاد خلاقیت و الگو برداری برای طراحی تولید پوشاک

👈👈پیش نیاز این درس طراحی اناتومی و طراحی لباس روی اندام

👈👈بهتره حداقل دوخت و الگو رو در حد مبتدی گذرونده باشن


معارفه دوره استایلینگ یکشنبه 30 شهریور ساعت 17

معارفه دوره استایلینگ یکشنبه 30 شهریور ساعت 17

معارفه دوره استایلینگ 

رایگان میباشد.

در این ورکشاپ توضیحات لازم در مورد دوره استایلینگ ارائه میشود.

شروع 30 شهریور 

ورکشاپ آنلاین معرفی انواع مارکر ها و هماهنگی شماره های مداد رنگی با آنها
شهرتاش رزمجو

ورکشاپ آنلاین معرفی انواع مارکر ها و هماهنگی شماره های مداد رنگی با آنها

این ورکشاپ رایگان می باشد

در این ورکشاپ با معرفی انواع مارکر ها و هماهنگی شماره های مداد رنگی با آنها آشنایی کامل پیدا خواهید کرد.