چگونگی آغاز کسب و کار در حوزه مد و لباس چهارشنبه ساعت 19 تا 20.30

چگونگی آغاز کسب و کار در حوزه مد و لباس چهارشنبه ساعت 19 تا 20.30

چگونگی آغاز کسب و کار در حوزه مد و لباس

شروع کلاس 24 شهریور - 27 - 31

 • بازار هدف و انواع فروش (مجازی-مستقیم)
 • اصول اولیه برندینگ
 • انتخاب شریک
 • تعیین سرمایه
 • تعیین محل کار 
 • خرید کالا
 • محاسبه قیمت فروش
 • زمانهای حراج

آموزش حقوق و قرارداد مد و لباس شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 19

آموزش حقوق و قرارداد مد و لباس شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 19

آموزش حقوق و قرارداد مد و لباس

شروع کلاس 24 شهریور

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

6 جلسه و دو روز در هفته

دنیای تجارت پر از رمز و راز و پیچیدگی های مختص به خودش است و قراردادهای تجاری و غیر تجاری هم در زمره همین پیچیدگی هاست. در این بازار کسانی موفق خواهند بود که به اصول و قواعد قراردادها و کسب و کار آشنا باشند و بتوانند آن را اجرایی کنند.
اصول و قواعدی مهم که مهرتاش رزمجو، به صورت سلیس و روان در این دوره تخصصی به شما فعالان حوزه مد آموزش خواهد داد.

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

 • فواید قرار داد
 • نوع پوشش در محل کار
 • تیم ورکر
 •  ایجاد حس اطمینان
 • چگونگی ارتباط با شرکا و یا پرسنل
 • قوانین کار
 • تضمین اجرای قرار داد
 • مالکیت معنوی (ثبت اثر)

برای دیدن فیلم توضیحات اینجا کلیک کنید.