تصویر درس آموزش حقوق و قرارداد مد و لباس شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 19
دوره های بازاریابی و برندینگ

آموزش حقوق و قرارداد مد و لباس

شروع کلاس 24 شهریور

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

6 جلسه و دو روز در هفته

دنیای تجارت پر از رمز و راز و پیچیدگی های مختص به خودش است و قراردادهای تجاری و غیر تجاری هم در زمره همین پیچیدگی هاست. در این بازار کسانی موفق خواهند بود که به اصول و قواعد قراردادها و کسب و کار آشنا باشند و بتوانند آن را اجرایی کنند.
اصول و قواعدی مهم که مهرتاش رزمجو، به صورت سلیس و روان در این دوره تخصصی به شما فعالان حوزه مد آموزش خواهد داد.

تصویر درس نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس
دوره های بازاریابی و برندینگ

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

  • فواید قرار داد
  • نوع پوشش در محل کار
  • تیم ورکر
  •  ایجاد حس اطمینان
  • چگونگی ارتباط با شرکا و یا پرسنل
  • قوانین کار
  • تضمین اجرای قرار داد
  • مالکیت معنوی (ثبت اثر)

برای دیدن فیلم توضیحات اینجا کلیک کنید.