نمایشگاه آثار هنرجویان موسسه طراحی لباس شهرتاش دی ماه1400

نمایشگاه آثار هنرجویان موسسه طراحی لباس شهرتاش دی ماه1400

در این نمایشگاه هنرجویان موسسه طراحی لباس شهرتاش آثار تصویرسازی خود را به همراه اجرای لباس آن به نمایش گذاشته و خلاقیت و ایده پردازی خود را به نمایش میگذارند .