موسسه مد شهرتاش برگزار می کند:
دپارتمان های تخصصی با برنامه ریزی مدون و ترم به ترم، هماهنگ با استاندارهای علمی به روز حوزه مد و لباس بین الملل، توسط اساتید مجرب طرح ریزی شده اند.

این دوره ها شامل ۳۲۵ ساعت اموزشی همراه با مدرسین متخصص هرمبحث ارائه می شوند. در هر ترم هنرجویان با دانش اولیه حوزه مد و تولید و طراحی و دیزاین آشنا و از ترم دوم مباحث تخصصی تر را فرا می گیرند. آن ها پس از کسب دانش تخصصی در ترم ۳، به ارائه پروژه نهایی زیر نظر استاد راهنما می پردازند. آثار نهایی (پروژه) در قالب پورتفولیو و آثار اجرا شده ، با جلب نظر داوران ، وارد پروسه بازار می شوند.
در حقیقت هر هنرجو باید در کنار علم آموزی و کسب مهارت ، با روند تقاضای بازار و عرضه محصول نیز آشنایی یابد؛ که اصلی ترین هدف دپارتمان ها است.

این دوره نیاز به پیش نیاز ندارد و همه موارد طی دوره از صفر تا صد آموزش داده می شود.

در پایان دوره به هنرجویان، مدرک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با قابلیت ترجمه رسمی و مهر دادگستری ارائه می شود.