کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی سه شنبه 15 الی 17(حضوری)

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی سه شنبه 15 الی 17(حضوری)

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 6 آبان 

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی ادامه(حضوری)

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر 


کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 روزهای شنبه و سه شنبه 15 الی 17 شروع 17 خرداد

کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 روزهای شنبه و سه شنبه 15 الی 17 شروع 17 خرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 خرداد

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی 1

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر

  • اندازه گیری و ایرادهای اندامی
  • دوخت انواع دامن
  • انواع یقه ها (مسطح-پایه دار-سرخود) 
  • بالاتنه
  • رم برشهای پرنسسی و عصایی
  • دوخت شومیز 
  • دوخت مانتوهای ساده
  • نکات دوختی
10 جسه و دوبار در هفته میباشد.