تصویر درس آموزش آنلاین دوخت سنتی روزهای سه شنبه 14 الی 16
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 20 آبان

آموزش دوخت سنتی

 • آموزش انواع دوخت های خطی شماره دوزی - درویش دوزی -
 • آینه دوزی- گره فرانسه- روکوکو
 • ساتین دوزی - ساقه دوزی
 • برگ دوزی- پردوزی - ستاره دوزی
 • دانه دوزی 

●آموزش انواع زنجیره (رومی،دوبل،ضخیم.بست)

 • شاخک دوزی - انواع بخیه - سایه دوزی
 • فاکوت  - خوشه گندم - کمند دوزی
 • انواع کاموا دوزی قوسی موزاییک- عرضی

● آموزش انواع ژوردوزی- ژور زیگزاگ -دوطرفه- چهارگوش - مارپیچ -کردونه-  تارعنکبوت

 • سرمه دوزی- زغره دوزی-
 • - حاشیه دوزی - اپلیکه دوزی
 • شرابه - پته دوزی- بلوچ دوزی
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


تصویر درس آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 27 آبان

آموزش آنلاین پارچه سازی

 • آشنایی با مفهوم پارچه سازی
 • آموزش چگونگی طراحی و ایده گرفتن برای پارچه سازی
 • آموزش تکنیک نخ کشی و کوک ساده
 • پیاده کردن طرح ها بر روی پارچه
 • استفاده از تکنیک های ساده دوخت مانند ساشی کو
 • آموزش ژوردوزی و انواع ریشه بندی

سایر تکنیک هایی که می آموزیم

 1. کات اوت
 2. کیریگامی
 3. دوختهای تزئینی
 4. شرابه دوزی کار با انواع مهره و مروارید
 5. روبان دوزی
 6. تکنیک سوخت و هویه
 7. تاک و فولد
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

تصویر درس آموزش آنلاین تاپستری روزهای یکشنبه 14 الی 16
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 11 آبان

آموزش تاپستری

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


تصویر درس آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 16.30 الی 18.30
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 آذر 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 1. طراحی نقوش
 2. چاپ مونوپرینت
 3.  چاپ ترافارد یا استنسیل
 4.  چاپ پفکی
 5.  چاپ باندانا
 6.  چاپ ترانسفر
 7.  نقاشی
 8.  نقاشی باتیک
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

تصویر درس چرم دوزی کیف با دست چهارشنبه ها 13 الی 15
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 اردیبهشت 

چرم دوزی کیف با دست

کلاس 5 جلسه 1.5 ساعته میباشد.

 • آشنایی با انواع چرم،آشنایی با ابزار،الگوی کیف پول دو لت،نحوه برش صحیح و انداختن الگو روی چرم
 • آموزش دوخت کیف پول(دوخت دو سوزنه) و الگوی کیف پول مردانه
 • نحوه دوخت کیف پول و الگوی کیف پول سه لت
 • نحوه دوخت کیف پول سه لت و الگوی کیف پول دو زیپ
 • نحوه دوخت کیف پول دور زیپ و الگو کیف لوازم آرایش و دوخت

تصویر درس آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه سه شنبه ها 12.30 الی 14.30
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 فروردین 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 • طراحی نقوش
 • چاپ مونوپرینت
 •  چاپ ترافارد یا استنسیل
 •  چاپ پفکی
 •  چاپ باندانا
 •  چاپ ترانسفر
 •  نقاشی
 •  نقاشی باتیک

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد. 
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

تصویر درس آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30
دوره های هنرهای تزئینی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 اردیبهشت

آموزش آنلاین پارچه سازی

 • آشنایی با مفهوم پارچه سازی
 • آموزش چگونگی طراحی و ایده گرفتن برای پارچه سازی
 • آموزش تکنیک نخ کشی و کوک ساده
 • پیاده کردن طرح ها بر روی پارچه
 • استفاده از تکنیک های ساده دوخت مانند ساشی کو
 • آموزش ژوردوزی و انواع ریشه بندی

سایر تکنیک هایی که می آموزیم

 1. کات اوت
 2. کیریگامی
 3. دوختهای تزئینی
 4. شرابه دوزی کار با انواع مهره و مروارید
 5. روبان دوزی
 6. تکنیک سوخت و هویه
 7. تاک و فولد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.