آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن یکشنبه ها 14/30 الی 16

آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن یکشنبه ها 14/30 الی 16

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

٪۵۰ تخفیف 400.000

شروع کلاس 11 آبان

آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن

آشنایی با سبکهای مد و لباس در ده های مختلف 

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد. 


آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن یکشنبه ها 14 الی 15.30 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن یکشنبه ها 14 الی 15.30 شروع 5 مرداد

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

♥مهلت ثبت نام 2 مرداد شروع کلاس ۵ مرداد♥

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

٪۵۰ تخفیف 400.000

آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن

آشنایی با سبکهای مد ولباس در ده های مختلف 

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد. 


آموزش آنلاین زبان تخصصی مد و فشن شنبه ها 11 الی 12.30 شروع 20 اردیبهشت

آموزش آنلاین زبان تخصصی مد و فشن شنبه ها 11 الی 12.30 شروع 20 اردیبهشت

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 20 اردیبهشت

آموزش آنلاین زبان تخصصی مد و فشن

8 جلسه یک روز در هفته میباشد.آموزش آنلاین طراحی لباس آقایان روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 شروع 14 اردیبهشت

آموزش آنلاین طراحی لباس آقایان روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 شروع 14 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 14 اردیبهشت 

آموزش آنلاین طراحی لباس آقایان روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 

 • آشنایی با آناتومی آقایان
  • آشنایی با انواع پارچه های لباس مردانه
  • آشنایی با بخش های مختلف لباس مردانه و جزییات آن ( پیراهن، شلوار، جلیقه، کت شلوار، پلیور و ....)
  • آشنایی با dress code های مردانه
  • خلاقیت در لباس مردانه
  8 جلسه و دو روز در هفته میباشد .

  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن شنبه ها و جمعه ها / 12.30 الی 14 شروع 20 اردیبهشت

  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن شنبه ها و جمعه ها / 12.30 الی 14 شروع 20 اردیبهشت

  ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

  کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

  شروع کلاس 20 اردیبهشت

  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن

  آشنایی با سبکهای مد ولباس در ده های مختلف 

  8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 


  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن سه شنبه ها 17 الی 18.30

  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن سه شنبه ها 17 الی 18.30

  کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

  شروع کلاس 18 آذر

  آموزش آنلاین آشنایی با سبک های فشن

  آشنایی با سبکهای مد و لباس در ده های مختلف 

  6 جلسه و یک روز در هفته میباشد. 


  آموزش استایلینگ روزهای یکشنبه ساعت 17الی 19 شروع 11 آبان

  آموزش استایلینگ روزهای یکشنبه ساعت 17الی 19 شروع 11 آبان

  کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

  شروع کلاس 11  آبان

  آموزش استایلینگ

 • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
  • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
  • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
  • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
  • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
  • آشنایی با کمد کپسولی
  • استایل شخصی
  • جلسه عملی استایلینگ