تصویر درس شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 بهمن 

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد

کلاس ۷ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • تدریس دوره قرون وسطی در فرانسه با تاکید بر سبک گوتیک فرانسوی معرفی هنرمندان به همراه اجرا و تاثیر سبک گوتیک و زیر مجموعه های آن بر طراحی مد
 • آموزش سبک باروک و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک روکوکو و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک فوتوریسم و تاثیر و اجرای فوتوریسم و space ageدر طراحی لباسهای دیسکویی دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰
 • آموزش سبک کوبیسم و تاثیر و اجرای این سبک کوبیسم سزانی و کوبیسم ترکیبی در طراحی لباس
 • آموزش سبک پاپ آرت و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • تاثیر مینی مالیسم در طراحی لباس لاکچری دوران مدرن
 • ژوژمانتصویر درس هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 11 الی 14
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 بهمن 

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس ۸ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان

تصویر درس آموزش استایلینگ روزهای یکشنبه ساعت 17 الی 19
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 30 آذر

آموزش استایلینگ

 • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
 • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
 • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
 • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
 • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
 • آشنایی با کمد کپسولی
 • استایل شخصی
 • جلسه عملی استایلینگ

تصویر درس آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع 26 آذر

آموزش طراحی لباس برای تولید 

👈 آشنایی با انواع روش های تولید پوشاک

👈آشنایی با روند کار تولید در ایران

👈فراگیری شناخت زمینه های مربوط به تولید برای طراحی لباس

👈شناخت مجموعه شاخص ها و ظوابط مربوط به طراحی برای تولیدات ایرانی 

👈آشنایی با مهارت های طراحی لباس به منظور تولید 

👈آشنایی با روش های ایجاد خلاقیت و الگو برداری برای طراحی تولید پوشاک

10 جلسه یک روز در هفته میباشد.

تصویر درس آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 فروردین

اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

هدف از اصول پژوهش هنر آشنایی هنرجویان با تفکر خلاق و انتقادی در حوزه هنر به گونه ای که با یادگیری اصول پژوهش به روش علمی بتوانند به درستی در مسیر هنری- حرفه ای خود گام بردارند.

و هدف از اصول نگارش و مقاله نویسی آشنایی و آماده شدن هنرجویان تازه کار و محصلان این رشته هنری با شیوه درست نگارش به

روش آکادمیک است. به صورتی که نوشتار ساختارمند و اصولی باشد تا از این طریق افراد علاقه مند به ادامه

تحصیل و کار در مجلات هنری و مد نویسی بتوانند مهارت خود را افزایش دهند.

تصویر درس آموزش استایلینگ روزهای چهارشنبه ساعت 17 الی 19
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 13 اسفند

آموزش استایلینگ

کلاس 8 جلسه 2 ساعته میباشد.

 • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
 • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
 • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
 • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
 • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
 • آشنایی با کمد کپسولی
 • استایل شخصی
 • جلسه عملی استایلینگ

 

تصویر درس آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 خرداد

اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

هدف از اصول پژوهش هنر آشنایی هنرجویان با تفکر خلاق و انتقادی در حوزه هنر به گونه ای که با یادگیری اصول پژوهش به روش علمی بتوانند به درستی در مسیر هنری- حرفه ای خود گام بردارند.

و هدف از اصول نگارش و مقاله نویسی آشنایی و آماده شدن هنرجویان تازه کار و محصلان این رشته هنری با شیوه درست نگارش به

روش آکادمیک است. به صورتی که نوشتار ساختارمند و اصولی باشد تا از این طریق افراد علاقه مند به ادامه

تحصیل و کار در مجلات هنری و مد نویسی بتوانند مهارت خود را افزایش دهند.

تصویر درس آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 19 خرداد

آموزش طراحی لباس برای تولید

10 جلسه یک روز در هفته میباشد. 

👈 آشنایی با انواع روش های تولید پوشاک

👈آشنایی با روند کار تولید در ایران

👈فراگیری شناخت زمینه های مربوط به تولید برای طراحی لباس

👈شناخت مجموعه شاخص ها و ظوابط مربوط به طراحی برای تولیدات ایرانی 

👈آشنایی با مهارت های طراحی لباس به منظور تولید 

👈آشنایی با روش های ایجاد خلاقیت و الگو برداری برای طراحی تولید پوشاک

تصویر درس شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18
دوره های تکمیلی طراحی لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 خرداد

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد

کلاس ۷ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • تدریس دوره قرون وسطی در فرانسه با تاکید بر سبک گوتیک فرانسوی معرفی هنرمندان به همراه اجرا و تاثیر سبک گوتیک و زیر مجموعه های آن بر طراحی مد
 • آموزش سبک باروک و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک روکوکو و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک فوتوریسم و تاثیر و اجرای فوتوریسم و space ageدر طراحی لباسهای دیسکویی دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰
 • آموزش سبک کوبیسم و تاثیر و اجرای این سبک کوبیسم سزانی و کوبیسم ترکیبی در طراحی لباس
 • آموزش سبک پاپ آرت و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • تاثیر مینی مالیسم در طراحی لباس لاکچری دوران مدرن
 • ژوژمان