شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 بهمن 

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد

کلاس ۷ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • تدریس دوره قرون وسطی در فرانسه با تاکید بر سبک گوتیک فرانسوی معرفی هنرمندان به همراه اجرا و تاثیر سبک گوتیک و زیر مجموعه های آن بر طراحی مد
 • آموزش سبک باروک و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک روکوکو و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک فوتوریسم و تاثیر و اجرای فوتوریسم و space ageدر طراحی لباسهای دیسکویی دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰
 • آموزش سبک کوبیسم و تاثیر و اجرای این سبک کوبیسم سزانی و کوبیسم ترکیبی در طراحی لباس
 • آموزش سبک پاپ آرت و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • تاثیر مینی مالیسم در طراحی لباس لاکچری دوران مدرن
 • ژوژمانهنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 11 الی 14

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 11 الی 14

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 بهمن 

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس ۸ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان

آموزش استایلینگ روزهای یکشنبه ساعت 17 الی 19

آموزش استایلینگ روزهای یکشنبه ساعت 17 الی 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 30 آذر

آموزش استایلینگ

 • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
 • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
 • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
 • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
 • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
 • آشنایی با کمد کپسولی
 • استایل شخصی
 • جلسه عملی استایلینگ

آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19

آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع 26 آذر

آموزش طراحی لباس برای تولید 

👈 آشنایی با انواع روش های تولید پوشاک

👈آشنایی با روند کار تولید در ایران

👈فراگیری شناخت زمینه های مربوط به تولید برای طراحی لباس

👈شناخت مجموعه شاخص ها و ظوابط مربوط به طراحی برای تولیدات ایرانی 

👈آشنایی با مهارت های طراحی لباس به منظور تولید 

👈آشنایی با روش های ایجاد خلاقیت و الگو برداری برای طراحی تولید پوشاک

10 جلسه یک روز در هفته میباشد.

آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30

آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 فروردین

اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

هدف از اصول پژوهش هنر آشنایی هنرجویان با تفکر خلاق و انتقادی در حوزه هنر به گونه ای که با یادگیری اصول پژوهش به روش علمی بتوانند به درستی در مسیر هنری- حرفه ای خود گام بردارند.

و هدف از اصول نگارش و مقاله نویسی آشنایی و آماده شدن هنرجویان تازه کار و محصلان این رشته هنری با شیوه درست نگارش به

روش آکادمیک است. به صورتی که نوشتار ساختارمند و اصولی باشد تا از این طریق افراد علاقه مند به ادامه

تحصیل و کار در مجلات هنری و مد نویسی بتوانند مهارت خود را افزایش دهند.

آموزش استایلینگ روزهای چهارشنبه ساعت 17 الی 19

آموزش استایلینگ روزهای چهارشنبه ساعت 17 الی 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 13 اسفند

آموزش استایلینگ

کلاس 8 جلسه 2 ساعته میباشد.

 • آشنایی با مفاهیم مد و ترند و فشن
 • آشنایی کلی با ترندها و سبکهای فشن از ۱۹۱۰
 • آشنایی با انواع شیپ های بدنی و موارد تاثیرگذار فیزیکی در استایل
 • آشنایی با اصول ترکیب رنگ در استایل
 • آموزش نحوه ترکیب آیتم ها در یک استایل
 • آشنایی با کمد کپسولی
 • استایل شخصی
 • جلسه عملی استایلینگ

 

آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30

آموزش اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی دوشنبه ها 17 الی 18.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 خرداد

اصول پژوهش هنر و مقاله نویسی

6 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

هدف از اصول پژوهش هنر آشنایی هنرجویان با تفکر خلاق و انتقادی در حوزه هنر به گونه ای که با یادگیری اصول پژوهش به روش علمی بتوانند به درستی در مسیر هنری- حرفه ای خود گام بردارند.

و هدف از اصول نگارش و مقاله نویسی آشنایی و آماده شدن هنرجویان تازه کار و محصلان این رشته هنری با شیوه درست نگارش به

روش آکادمیک است. به صورتی که نوشتار ساختارمند و اصولی باشد تا از این طریق افراد علاقه مند به ادامه

تحصیل و کار در مجلات هنری و مد نویسی بتوانند مهارت خود را افزایش دهند.

آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19

آموزش طراحی لباس برای تولید چهارشنبه ها 17 الی 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 19 خرداد

آموزش طراحی لباس برای تولید

10 جلسه یک روز در هفته میباشد. 

👈 آشنایی با انواع روش های تولید پوشاک

👈آشنایی با روند کار تولید در ایران

👈فراگیری شناخت زمینه های مربوط به تولید برای طراحی لباس

👈شناخت مجموعه شاخص ها و ظوابط مربوط به طراحی برای تولیدات ایرانی 

👈آشنایی با مهارت های طراحی لباس به منظور تولید 

👈آشنایی با روش های ایجاد خلاقیت و الگو برداری برای طراحی تولید پوشاک

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد دوشنبه ها 15 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 خرداد

شناخت و اجرای سبکهای هنری در طراحی مد

کلاس ۷ جلسه ۳ ساعته میباشد.

 • تدریس دوره قرون وسطی در فرانسه با تاکید بر سبک گوتیک فرانسوی معرفی هنرمندان به همراه اجرا و تاثیر سبک گوتیک و زیر مجموعه های آن بر طراحی مد
 • آموزش سبک باروک و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک روکوکو و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • آموزش سبک فوتوریسم و تاثیر و اجرای فوتوریسم و space ageدر طراحی لباسهای دیسکویی دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰
 • آموزش سبک کوبیسم و تاثیر و اجرای این سبک کوبیسم سزانی و کوبیسم ترکیبی در طراحی لباس
 • آموزش سبک پاپ آرت و تاثیر و اجرای این سبک در طراحی لباس
 • تاثیر مینی مالیسم در طراحی لباس لاکچری دوران مدرن
 • ژوژمان

آموزش آنلاین زبان و آمادگی آزمون آیلتس پنجشنبه ها 10الی 13

آموزش آنلاین زبان و آمادگی آزمون آیلتس پنجشنبه ها 10الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

کلاس خصوصی زبان