آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 25 آذر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهار شنبه ها 11 الی 13

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهار شنبه ها 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 بهمن

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.