آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها شروع 29 تیر ساعت 19

آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها شروع 29 تیر ساعت 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود. 

شروع کلاس 29 تیر

عکاسی تخصصی از پوشاک و اکسسوری شامل :

  •  نحوه چیدمان 
  • نورپردازی
  • ادیت عکس با نرم افزار
در محیط داخل و خارج آموزش داده میشود 

با تلفن همراه بدون نیاز به دوربین حرفه ای 

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.