آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 آبان

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (clo3d) 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
modeshahr.com

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30 شروع 26 تیر

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30 شروع 26 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 26 تیر

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (clo3d) 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس CLO 3D پنجشنبه ها 14 الی 15.30

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس CLO 3D پنجشنبه ها 14 الی 15.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (CLO 3D) پنجشنبه ها 14 الی 15.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 آذر

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس (clo3d) 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
modeshahr.com