آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 5 مرداد

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

آموزش آنلاین طراحي موتيف

شروع کلاس 5 مرداد

روش دستي:

 • نحوه ايده گرفتن و تكنيك هاي آن
 • طراحي و تركيب جزييات منابع الهام براي طراحي موتيف
 • نحوه اجراي طراحي موتيف
 • نحوه چيدمان موتيف
 • راپورت بندي هاي عرضي، طولي، ساده، ... با تكنيك هاي ريورس سايد
 • اجراي تكنيك موتيف خلق شده روي پارچه

روش ديجيتالي:

 • طراحي پترن در دو نرم افزار فوتوشاپ و ايلاستريتور
 • گام ب گام آموزش موتيف چيني در خلق پترن
 • راپورت بندي ديجيتالي 
 • جايگذاري پترن و موتيف هاي طراحي شده بر روي كالاها، پارچه ها و لباس هاي فشن
 • ذخيره سازي پترن ها و موتيف هاي طراحي شده ديجيتالي و نحوه خروجي گرفتن

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30

آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 آذر

آموزش آنلاین طراحي موتيف

روش دستي:

 • نحوه ايده گرفتن و تكنيك هاي آن
 • طراحي و تركيب جزييات منابع الهام براي طراحي موتيف
 • نحوه اجراي طراحي موتيف
 • نحوه چيدمان موتيف
 • راپورت بندي هاي عرضي، طولي، ساده، ... با تكنيك هاي ريورس سايد
 • اجراي تكنيك موتيف خلق شده روي پارچه

روش ديجيتالي:

 • طراحي پترن در دو نرم افزار فوتوشاپ و ايلاستريتور
 • گام ب گام آموزش موتيف چيني در خلق پترن
 • راپورت بندي ديجيتالي 
 • جايگذاري پترن و موتيف هاي طراحي شده بر روي كالاها، پارچه ها و لباس هاي فشن
 • ذخيره سازي پترن ها و موتيف هاي طراحي شده ديجيتالي و نحوه خروجي گرفتن

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.