تصویر درس رنگ شناسی و اصول هارمونیک دوشنبه ها از ساعت 18 الی 20
دوره کوتاه مدت طراحی پارچه شال و روسری

رنگ همچون نت های موسیقی است؛ همان‌طور که هماهنگی در نت‌های موسیقی می‌تواند آهنگی گوش‌نواز بیافریند، هماهنگی در رنگ‌بندی می تواند چشم ها را مسحور کند. آشنایی با رنگ ها و نحوه به کارگیری آن ها در هنر و مد، اولین قدم برای ورود به این دنیای سحرانگیز است.  اهمیت این درس برای کلیه هنرجویان مد بالا است. پس از ورود به مباحث اولیه رنگ شناسی، هنرجویان با نحوه کارکرد رنگ در لباس آشنا می شوند.

در این دوره هنرجویان با اصول اولیه رنگ و نحوه چیدمان رنگ ها در پارچه، اصول هارمونی و ترکیب رنگ ها و بسیاری از مباحث مرتبط با حوزه طراحی پارچه، شال و روسری آشنا می شوند. در طرح درس مربوطه، نظام تقاضا بازار و مخاطب توسط مدرس در نظر گرفته می شود.