آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) پنجشنبه ساعت 9 الی 11

آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) پنجشنبه ساعت 9 الی 11

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 22 اردیبهشت

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(پیشرفته) یکشنبه ساعت 19.30 الی 21.30

آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(پیشرفته) یکشنبه ساعت 19.30 الی 21.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 18 اردیبهشت

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو یکشنبه ساعت 19 الی 21

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو یکشنبه ساعت 19 الی 21

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 بهمن

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

modeshahr.com

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو دوشنبه ساعت 17 الی 19

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو دوشنبه ساعت 17 الی 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 آبان

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

modeshahr.com