آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 4 آبان

آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 4 آبان

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

آموزش آنلاین طراحي موتيف

شروع کلاس 4 آبان

روش دستي:

 • نحوه ايده گرفتن و تكنيك هاي آن
 • طراحي و تركيب جزييات منابع الهام براي طراحي موتيف
 • نحوه اجراي طراحي موتيف
 • نحوه چيدمان موتيف
 • راپورت بندي هاي عرضي، طولي، ساده، ... با تكنيك هاي ريورس سايد
 • اجراي تكنيك موتيف خلق شده روي پارچه

روش ديجيتالي:

 • طراحي پترن در دو نرم افزار فوتوشاپ و ايلاستريتور
 • گام ب گام آموزش موتيف چيني در خلق پترن
 • راپورت بندي ديجيتالي 
 • جايگذاري پترن و موتيف هاي طراحي شده بر روي كالاها، پارچه ها و لباس هاي فشن
 • ذخيره سازي پترن ها و موتيف هاي طراحي شده ديجيتالي و نحوه خروجي گرفتن

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.


آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین طراحی موتیف یکشنبه ها ساعت 12 الی 13.30 شروع 5 مرداد

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 
کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

آموزش آنلاین طراحي موتيف

شروع کلاس 5 مرداد

روش دستي:

 • نحوه ايده گرفتن و تكنيك هاي آن
 • طراحي و تركيب جزييات منابع الهام براي طراحي موتيف
 • نحوه اجراي طراحي موتيف
 • نحوه چيدمان موتيف
 • راپورت بندي هاي عرضي، طولي، ساده، ... با تكنيك هاي ريورس سايد
 • اجراي تكنيك موتيف خلق شده روي پارچه

روش ديجيتالي:

 • طراحي پترن در دو نرم افزار فوتوشاپ و ايلاستريتور
 • گام ب گام آموزش موتيف چيني در خلق پترن
 • راپورت بندي ديجيتالي 
 • جايگذاري پترن و موتيف هاي طراحي شده بر روي كالاها، پارچه ها و لباس هاي فشن
 • ذخيره سازي پترن ها و موتيف هاي طراحي شده ديجيتالي و نحوه خروجي گرفتن

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.