تصویر درس آموزش طراحی شال و روسری سه شنبه ها ساعت 18 الی 19.30
آموزش طراحی شال و روسری

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 19 اسفند

آموزش آنلاین طراحي موتيف

روش دستي:

 • نحوه ايده گرفتن و تكنيك هاي آن
 • طراحي و تركيب جزييات منابع الهام براي طراحي موتيف
 • نحوه اجراي طراحي موتيف
 • نحوه چيدمان موتيف
 • راپورت بندي هاي عرضي، طولي، ساده، ... با تكنيك هاي ريورس سايد
 • اجراي تكنيك موتيف خلق شده روي پارچه

روش ديجيتالي:

 • طراحي پترن در دو نرم افزار فوتوشاپ و ايلاستريتور
 • گام ب گام آموزش موتيف چيني در خلق پترن
 • راپورت بندي ديجيتالي 
 • جايگذاري پترن و موتيف هاي طراحي شده بر روي كالاها، پارچه ها و لباس هاي فشن
 • ذخيره سازي پترن ها و موتيف هاي طراحي شده ديجيتالي و نحوه خروجي گرفتن

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

تصویر درس آموزش طراحی شال و پارچه شنبه ها 18 الی 20
آموزش طراحی شال و روسری

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 13 آذر

طراحی شال و پارچه

دنیای ما پر از نقش و طرح است. نقش هایی که از گذشته تا به امروز روی پارچه آمده و هرکدام روایتگر قصه ای شده اند.
طراح پارچه قصه گوی لباس است. وی با خلق پارچه های منقوش و رنگین، روح زندگی را به لباس ها هدیه پی کند.
در دوره طراحی پارچه، ابتدا با طراحی دستی و چگونگی به تصویر کشیدن ذهنیت خود آشنا می شوید. رنگ و پترن اولیه را ایجاد می کنید. سپس ذهنیت خود را توسط ترم افزار ایلاستریتور، برای چاپ آماده سازی می کنید.
طی این مسیر به تمام شیوه های خلق یک پارچه از صفر تا صد مسلط شده و پس از اتمام دوره می توانید به عنوان یک طراح در حوزه پارچه شروع به کار کنید.