آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس یکشنبه ها 19 الی 21

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس یکشنبه ها 19 الی 21

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 5 بهمن ماه

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس

با این نرم افزار شما میتوانید المان مورد نظر را طراحی کرده و با تکنیکهای مختلف پارچه مورد نظر را بر اساس این المان طراحی کنید 

این نرم افزار این امکان را دارد تا شما بتوانید طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ کنید