تصویر درس تاریخ مد چهارشنبه ها 18 تا 20
ترم اول

تاریخ مد نمایانگر اهمیت لباس و پارچه در ادوار مختلف تاریخی و تاثیر دوسویه لباس بر جامعه و بالعکس است. تاریخی که هویت، سنت، مدرنیته و جنبش های مختلف را در خود مستتر دارد و لباس مجرایی برای ظهور تمامی این مظاهر در دوره های مختلف تاریخی از گذشته تا به امروز بوده است.
مطالعه تاریخ مد بخش گریزناپذیر دنیای فشن است و مطالعه آن را به سان پایه هایی برای ورود به دنیای فشن امروزی می باشد. چرا که بی شک آگاهی از هریک از دوره ها و فلسفه وجودی آن ها، دید گسترده تری را جهت طراحی و مدیریت در هریک از حوزه های مد برای هنرمندان ایجاد می کند.

تصویر درس مبانی تجسمی و ادراکی (طراحی مد) چهارشنبه ها 10 تا 13
ترم اول

مبانی تجسمی و ادراکی مد را میتوان قواعد درك زبان و ابداع در هنرهاي تجسمي و بصري در مد تعبير كرد. ساختن و فهميدن آثار هنرهاي تجسمي، موضوع اصلي این درس است. زندگي انسان بر اساس ارتباط هايش با جهان پيرامون و با همنوعانش شكل مي گيرد. زبان بصری و هنری، وسيله ارتباطي بسيار مهمي براي انسان ها در اولین برخورد و نگاه هست.

تصویر درس طراحی پایه (طراحی مد) چهارشنبه ها 13 تا 16
ترم اول

اسکچ در نتیجه مطالعه و اتودهای انجام شده به دست می آید. سریعترین و ساده ترین راه و در عین حال نمایانگر تبحر خالق که بیان بصری در طراحی داشته و جای تغییر نیز دارد. در این طراحی، بیان هنرمند طراح همراه با ساخت و ساز سریع بدون در نظر گرفتن مبانی و نیازهای تصویرسازی، روی کاغذ یا صفحه دیجیتال نقش می بندد.

تصویر درس رنگ شناسی (طراحی مد) شنبه ها 12.30 تا 15.30
ترم اول

رنگ همچون نت های موسیقی است؛ همان‌طور که هماهنگی در نت‌های موسیقی می‌تواند آهنگی گوش‌نواز بیافریند، هماهنگی در رنگ‌بندی می تواند چشم ها را مسحور کند. آشنایی با رنگ ها و نحوه به کارگیری آن ها در هنر و مد، اولین قدم برای ورود به این دنیای سحرانگیز است.  اهمیت این درس برای کلیه هنرجویان مد بالا است. پس از ورود به مباحث اولیه رنگ شناسی، هنرجویان با نحوه کارکرد رنگ در لباس آشنا می شوند.

تصویر درس نرم افزارهای تصویرسازی (طراحی مد) شنبه ها 10 تا 12
ترم اول

تسلط به نرم افزارهای تصویرسازی برای هر فرد فعال حوزه تصویرسازی مد در دنیای امروز، ضروری است. پس از آشنایی با نرم افزار فتوشاپ، به هنرجویان نحوه کار با نرم افزار ایلاستریتور به طور تخصصی آموزش میبینند.

تصویر درس مبانی الگو و برش (تولید مد) شنبه ها 10 تا 13
ترم اول

تولید الگو یکی از مهم ترین مراحل در دوخت لباس است به دلیل این که الگوی خیاطی خوب می تواند خروجی لباسی خوبی به همراه داشته باشد و اگر الگوی خیاطی به خوبی برش داده نشده باشد خروجی با کیفیتی نخواهد داشت.
الگوی پایه و روش برش تولیدی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهارتی حوزه دوخت و الگو می باشد. در این مبحث آموزشی ضمن پرداختن به روش صحیح ترسیم الگو پایه، هنرجویان به سمت طریقه برش اصولی و دقیق هدایت می شوند، تا آن ها بتوانند الگویی مناسب بازار، بدون پرو و بی ایراد را خروجی گیرند.

تصویر درس طراحی و دیزاین (تولید مد) شنبه ها 14 تا 17
ترم اول

اسکچ در نتیجه مطالعه و اتودهای انجام شده به دست می آید. سریعترین و ساده ترین راه و در عین حال نمایانگر تبحر خالق که بیان بصری در طراحی داشته و جای تغییر نیز دارد. در این طراحی، بیان هنرمند طراح همراه با ساخت و ساز سریع بدون در نظر گرفتن مبانی و نیازهای تصویرسازی، روی کاغذ یا صفحه دیجیتال نقش می بندد.

تصویر درس روش دوخت صنعتی و تولیدی (تولید مد) چهارشنبه ها 14 تا 16
ترم اول

با ورود به دنیای مدرن و رشد fast fashion ها، نیاز گسترده مردم به لباس و سرعت زندگی در دوران جدید؛ بی شک طراحی لباس تولیدی و صنعتی یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در دنیای مد است.
یکی از اساسی ترین نیازهای مردم ایران با توجه به میزان مصرف پوشاک، قیمت مناسب همراه با تنوع مدل هاست. در این درس شیوه های طراحی لباس مناسب تولید انبوه و نیاز بازار امروز ایران به هنرجویان آموخته می شودو در پایان دوره، هر هنرجو کالکشن را جهت ورود به بخش تولید آماده سازی می‌کند.

تصویر درس مبانی رنگ و فرم (تولید مد) چهارشنبه ها 11 تا 13
ترم اول

رنگ همچون نت های موسیقی است؛ همان‌طور که هماهنگی در نت‌های موسیقی می‌تواند آهنگی گوش‌نواز بیافریند، هماهنگی در رنگ‌بندی می تواند چشم ها را مسحور کند. آشنایی با رنگ ها و نحوه به کارگیری آن ها در هنر و مد، اولین قدم برای ورود به این دنیای سحرانگیز است.  اهمیت این درس برای کلیه هنرجویان مد بالا است. پس از ورود به مباحث اولیه رنگ شناسی، هنرجویان با نحوه کارکرد رنگ در لباس آشنا می شوند.